Ҳаж ўгитлари

Хатиб: Муҳаммад ибн Абдурраҳмон Арийфий

Мутаржим: Абу Жаъфар ал-Бухорий

Асл сарлавҳа: دُرُوسٌ مِنَ الْحَجِّ

 

Бисмиллаҳир роҳманир роҳийм

Биринчи хутба

Барча ҳамдлар Аллоҳга хосдир… Биз Ундан ёрдам сўраб, нафсимизнинг ёмонлиги ва амалларимизнинг шумлигидан паноҳ ҳамда мағфират тилаймиз. Аллоҳ ҳидоят қилган одамни адаштирувчи, адаштирган одамни ҳидоятловчи йўқдир. Мен ягона, шериксиз, тенгги ва ўхшаши бўлмаган Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ, Муҳаммад эса Унинг бандаси, элчиси, танлагани, махлуқотларининг сараси, ваҳийсига омонатдори эканига, Уни Аллоҳ таоло оламларга раҳмат, бутун бандалари зарарига ҳужжат қилиб юборган, Унинг воситасида жаҳолатни танитган, бандалари сонини кўпайтирган, кабағалликдан сўнгра бадавлат қилган, парчаларни бирлаштириб, хавфу хатардан омонда сақлаган эканига гувоҳлик бераман.

Шундай экан, Пайғамбаримизга, Унинг пок оиласи ва мунаввар саҳобаларига тақволи зокирлар зикр қилгани ва кечалар кундузларни қувганича Роббимнинг саалвоту саломлари бўлсин.

Аллоҳ таолодан барчамизни Пайғамбаримизнинг солиҳ умматларидан қилиб, Қиёмат куни Унинг гуруҳи орасида жой олишга муяссар қилишини тилаймиз.

Сўнг …

Муҳтарам биродарлар! Шу кунларда ҳожилар ўз ўлкалари ва уйларига соғ саломат, савоблар шодаси билан қайтишларига гувоҳ бўламиз. Аллоҳ таолодан бизларга ва сизларга Ўз марҳамати ва эҳсонларини ёғдириши ҳамда бизни ҳожиларнинг дуолари ижобат бўлишида ўртоқ қилишини сўраймиз.

Муҳтарам биродарлар, Муаззам Каъбани ҳаж қилиш дарсларига назар ташлаш, ҳар бир мусулмон тўхташи керак бўлган ишдир.

Ҳаж – Аллоҳ таолонинг эъзозлашга амр қилган шиорларидан биридир. Аллоҳ таоло, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам таъкидлаганларидек, ҳажни зикрининг юксалиши учун машруъ қилди: «Каъба тавофи, Сафо ва Марва орасида юриш ҳамда тошларни отиш, Аллоҳ азза ва жалланинг зикрини барпо қилиш учундир».

Аллоҳ таоло оддий ва ҳаж қурбонликларини тилга олар экан:

﴿ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾

«Сизларни ҳидоят қилгани учун Аллоҳни улуғлашингиз учун …»− деди (Ҳаж: 37). Арафотдан (Муздалифага) тушиш – ифоза ҳақида эса:

﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾

«Арафотдан тушар экансиз, Аллоҳни Машъарул Ҳаром олдида тилга олингиз. Уни Аллоҳ сизларни ҳидоят қилганидек зикр қилингиз!»− деди (Бақара: 198).

Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло ҳожиларнинг Арафотдан тушишлари, Муздалифадан кетишлари ва бутун ҳаж ибодатларини тугаллаганларидан сўнгра шундай деди:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾

«Ҳаж ибодатларингизни тугаллаган бўлсангиз, Аллоҳ таолони ота−онангизни эслагандек, ҳатто, ундан ҳам қаттиқроқ зикр қилингиз!»− деди (Бақара: 200).

Аллоҳ таоло ҳаж ибодатларининг барчасида Аллоҳ таолони зикр қилиш ва Унинг исмини олий қилишга буюрди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Мадинага ҳижрат қилган кунларидан буён Каъбутуллоҳга муштоқ эдилар. Шунинг учун асҳоблари билан Каъбани тавоф қилар эканлар, кўзларидан ёшлар оқар, вужудини хушуъ қоплаган эди. Каъбани ҳар томонидан тавоф қилар эканлар, ўзларидан аввал яшаб ўтган пайғамбарларни хотирладилар.

Асли Имом Муслим ривоятида бўлган ва Байҳақий ҳамда Насоий раҳимаҳумаллоҳлар нақл қилган ривоятда шундай дейилган: Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Азрақ водийсидан ўтар эканлар саҳобаларга: «Бу қайси водий?» дея савол бердилар. Саҳобалар: Ё Расулуллоҳ, бу Азрақ водийси,− деб жавоб бердилар. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу аснода ҳаж эҳромига бурканган эди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Мен Мусо биродаримни ўша водий олдида тизгини хурмо пўстлоғининг толаларидан қилинган ип билан боғланган қизил туя устида турган ҳолида ёлбориб талбия айтаётганини кўргандекман!»− дедилар.

Сўнгра, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам тепаликлардан бирининг олдидан ўтар экан, асҳобларига: «Бу қандай тепалик?»− деб сўрадилар. Саҳобалар: Фалон ва фалон тепалик,− деб жавоб бердилар. Шунда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Мен шу тепалик устида биродарим Юнуснинг ёлбориб такбир ва талбия айтаётганини кўргандекман!»− дедилар.

Демак, ўша пайғамбарлар муборак жамоатлар билан Каъбани улуғлаб ўтдилар, унинг атрофида тавҳид билан талбиялар айтиб, Иброҳим алаҳийссаломни одамлар ичида чақиришга буюрган Роббимизни эъзозладилар!  Иброҳим алайҳиссалом бу чақириқни етказгач, одамларнинг барчаси – пайғамбару авлиёлар, эркагу хотинлар, каттаю кичиклар, араблару ажамлар, ҳурлару қуллар бу нидо билан талбия айтдилар ва талбия айтиб, муваҳҳид бўлиб, Каъба сари кела бошладилар.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳам қадим Каъба атрофидан, у ердаги бутун ибодат маконларидан ўтиб борар эканлар: «Мендан (ҳаж) ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дер эдилар.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам тошларни отар эканлар: Мен отганимдек отинглар!, Арафотда турар эканлар: «Мендан ҳаж ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дер эдилар.

Муздалифада тунар эканлар, кечани, узун бўлишига қарамай, Қуръон тиловати ёки таҳажжуд намози билан ўтказмадилар ва: «Мендан ҳаж ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дедилар. Агар ухласам: «Мендан ҳаж ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дедилар. Агар дуо қилсам: «Мендан ҳаж ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дедилар. Агар тавоф қилсам, тош отсам ва қурбонлик сўйсам: «Мендан ҳаж ибодатларингизни олинглар (ўрганинглар)− дедилар. Саҳоба разияллоҳу анҳумларнинг барчаси бу мавзуларда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан ўрнак олдилар!

Ҳой мусулмонлар!

Биз ўтган юз йил давомида Ислом умматига, балки, ундан илгари яшаб ўтган қадим халқларга назар ташласак, уларнинг Аллоҳни яктолаб талбия айтиб келганлари ва ҳар бирининг дунёга янги келган кунидагидек гуноҳлардан беғубор бўлишни орзу қилганини кўрамиз.

Биз Арафот тоғида эҳромга бурканиб такбир ва талбия айтган, кўзларидан ёшларни қуйган одамларни кўрдик. Сиз (ҳажда) одамларнинг кўз ёшлари ва қалблар хушусини ошкора кўрасиз. Уларнинг ҳар бири Аллоҳ таолодан тилакда бўлиб, Ундан раҳмат ва мағфират сўрашмоқда. Раҳмат ва мағфиратга эришиш учун эса, банданинг амал қилиши лозим.

Умар ибн Хаттоб разияллоҳу анҳу халифалиги замонида ўғли Аблуллоҳ разияллоҳу анҳу билан бирга Арафот тоғида турарди. У йили ҳожилар сони кўпайган, Ҳарам атрофи ва Макканинг ҳар бурчагини тўлдиришган эди. Ҳар қаричда бир ҳожи бор десангиз, муболаға бўлмас эди. Умар ибн Хаттоб разияллоҳу анҳу Сафо тепалигига чиққанида, ўғли Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу унинг ёнида эди. Рўпарасидаги ҳожилар издиҳомини кўрган Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу: «Отажон, ҳожиларнинг сони нақадар кўп−а?!», деганида отаси Умар ибн Хаттоб разияллоҳу анҳу: «Ўғилчам, жамоатнинг сони кўп. Бироқ, ҳожиларнинг сони оз!»− деди.

Макка шаҳрига келиш учун уловларга минган, талбия айтган ва сафар машаққатларини кўтарган одамларнинг сонлари кўп эканини ўзингиз кўриб турибсиз. Бироқ, мағфират сабабларини қилгач «ҳожи» номига сазовор, онасидан туғилган кунидагидек беғубор кунларига қайтган одамлар сони жуда ҳам оздир!

Умар ибн Хаттоб разияллоҳу анҳу Аллоҳ таолонинг ўз Китобида зикр қилган ҳаждан улкан мақсад нима эканини жуда яхши билган эди. Аллоҳ таоло ҳажни Ҳаж сурасининг илк оятларида зикр қилар экан: «Ҳой, одамлар!» дея хитоб билан бошлади. Аллоҳ таоло нима деди? Эй одамлар, ҳаж қилинглар! Эй одамлар, Арафотда туринглар, Муздалифада тунанглар ва Жамарот тошларини отинглар!,− дедими? Аллоҳ таоло Ҳаж сурасини қайси оятлар билан бошлади? Аллоҳ таоло шундай деди:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى … ﴾

«Эй инсонлар, Парвардигорингиздан қўрқингиз! Зеро (қиёмат) соати (олдидаги) зилзила улуғ-даҳшатли нарсадир. Уни кўрар кунингизда эмизаётган (оналар) эмизиб турган (боласини) унутар ва барча ҳомиладор (аёллар) ўз ҳомиласини ташлаб юборар, одамларни маст-аласт ҳолда кўрурсиз, ҳолбуки улар ўзлари маст эмаслар …» (Ҳаж: 1, 2).

Оятлар Аллоҳ таолони улуғлашда, нафақат одамзот, балки, бутун Коинотнинг Аллоҳга бўлган қуллигини очиқлашда:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ﴾

«(Эй Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам), сиз осмонлардаги ва ердаги бор жонзот, қуёш, ой, юлдузлар, тоғлар, дов-дарахтлар ва (барча) жониворлар ҳамда кўпдан-кўп инсонлар (ёлғиз) Аллоҳга сажда қилишини кўрмадингизми?» (Ҳаж: 18) дея давом этди ва Аллоҳ таоло ибодат турларини эслатди.

Суранинг биринчи ва иккинчи бетларида Аллоҳ таоло ҳаж ҳақида бирон гап айтмади. Оятлар кўнгиллар давоси ва Аллоҳ таолога қул бўлиш қандай бўлишини баён қилгач, одамларни ҳаж қилиш, қурбонлик ҳайвонларни бўғизлаш ва Аллоҳ таолога ҳажда ибодатлар билан яқин бўлишга чақириқ билан давом этди.

Демак, ҳаждан мақсад, ҳаж воситасида қалбингизни тузатишингиздир. Аллоҳ таоло ҳаж қурбонликларини баён қилар экан:

﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾

«Аллоҳга қурбонликларнинг гўштлари ва қонлари етиб бормайди», деди (Ҳаж: 37).

Ундай бўлса, қурбонлик бўғизлашдан қандай манфаат бор эди? Буни ҳам Аллоҳ таоло шундай баён қилди:

﴿ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾

«Балки Аллоҳга сизлардан тақво етиб боради. Бинобарин, Аллоҳ уларни қилган ҳидояти учун Аллоҳга такбир айтишингиз учун сизларга бўйинсундирди» (Ҳаж: 37).

(Ҳа), Аллоҳ таоло қурбонликдан банданинг Роббисидан тақво қилиши ва бу билан унинг қалбини ислоҳ қилиши, натижада, банда онасидан дунёга келган биринчи кунидагидек бегуноҳ бўлишини мақсад қилди. Зеро банда, мағфират омилларини амалда кўрсатиши керак.

Робийъа ибн Каъб разияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олдига келар ва Унинг таҳоратига сув қуйиб берар эди. Бу болакай Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга бўлган кучли муҳаббати туфайли баъзида кўчада, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг дарвозаси олдида тунар эди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бомдод намози учун таҳоратга сув тайёрламоқчи бўлсалар, уйқусидан уйғонган Робийъа разияллоҳу анҳу ҳозиру нозир бўлиб, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга сувни тайёрлаб, таҳорат асносида уни қуйиб берар эди.

Робийъа разияллоҳу анҳудан ва унинг ҳарислигидан ҳайратланган Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам, кунларнинг бирида: «Ҳой Робийъа ибн Каъб, мендан нима тилагинг бор?»− дедилар. Яъни, Мендан хоҳлаган нарсангни сўра!,− дедилар. Бола: Сиздан сўрайми?,− деди. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Ҳой Робийъа ибн Каъб, мендан нима тилагинг бор?»− дедилар. Робийъа разияллоҳу анҳу: Бир оз тўхтанг, ўйлаб кўрай,− деди. Бола Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга сувни қуяр экан ўйга толди. Чунки, бу – «Мендан тиланг!» деяётган Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам олдидаги катта имконият эди. Бундай фурсат яна такрорланмаслиги ҳам мумкин эди. Шунинг учун бола ўйлай бошлади. Аслида, унинг ёшидаги болалардан чопон ёки кўйлак ёхуд таом исташлари оммавийлашган бўлсада, Робийъа разияллоҳу анҳу: Ё Расулуллоҳ, сиздан жаннатда бирга бўлишни сўрайман!,− деди! Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Яна?», яъни: Бошқа, сўрашдан уялган бирон тилагинг ҳам борми?,− деб сўрадилар. Бола: Фақат, шугина!,− деб жавоб берди.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қўлларини очиб: Аллоҳим, Робийъа жаннатда мен билан бирга бўлсин!,− дедиларми? (Йўқ), асҳоблари билан бундай муомала қилиш Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг одатларидан эмас эди. У, асҳобларини амал қилишга чақирар эди. Шунинг учун Робийъа разияллоҳу анҳуга: «Эй Робийъа ибн Каъб, менга кўп сажда қилиш билан кўмакчи бўл!»− дедилар!!

Эй Робийъа, гўдак бўлсанг ҳам, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламга севимли ва Унинг дарвозаси олдида тунасанг ҳам, жазирама иссиқларда ўтирсанг ҳам, амал қилишинг керак: «Эй Робийъа ибн Каъб, менга кўп сажда қилиш билан кўмакчи бўл!».

Бу гапларни эшитган Робийъанинг бундан сўнгра фақат руку ва сажда қилганини хаёл қилишингиз мумкин. (Энди), сиз ҳам мағфиратни хоҳлайсизми, амал қилинг!

Сўқмоғидан юрмай, қутилишга интилма чунон,

Қуруқликда чиранса ҳам, кема юрмас ҳеч қачон!

Ҳайсамий ва бошқа муҳаддислар «ҳасан» деган ва Насоий ривоят қилган ҳадисда шундай дейилган: «Саъд ибн Абу Ваққос разияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг олдиларига келди».

Саъд разияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг тоғаси, биринчи бўлиб Ислом динини қабул қилганлардан, (Абу Толиб) дара(сида) қамалда қолганлардан бири, саховатпеша, мурувватли, ҳамиятли ва жасур одам эди.

«Саъд ибн Абу Ваққос разияллоҳу анҳу Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳузурига келиб: Ё Расулуллоҳ, Аллоҳга дуо қилсангиз, мени дуолари мустажоб одам қилса!,− деди».

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ўша пайт қўлларини кўтариб: Аллоҳим, Саъд тоғамни дуолари мустажоб бўладиган одам қил!, дея олар эдилар. Бироқ, ундай демадилар.

Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам Саъд разияллоҳу анҳуга ўгирилиб разм солдилар ва: «Эй Саъд, озиқ−овқатларингизни (ҳаромдан) пок қилинг, дуолари мустажоб одам бўласиз!»− дедилар.

Бу гаплардан кейин Саъд разияллоҳу анҳу фақатгина ҳалол нарсаларни еди. Айтишларича, уларнинг хонадонида соғин қўй бор эди. Ўша қўй қўшниларининг уйига кириб, уларнинг рухсатисиз ҳовлиларида ўсаётган ўтни еб қўйди. Саъд разияллоҳу анҳу буни эшитгач, ўша ейилган ўтдан яратилган бўлиши мумкин деган эҳтимол билан, оламдан кўз юмгунича мазкур қўйнинг сутидан ичмади!! «Эй Саъд, озиқ−овқатларингизни (ҳаромдан) пок қилинг, дуолари мустажоб одам бўласиз!». У ондан бошлаб Саъд разияллоҳу анҳу дуо қилса, ижобат бўлганини ўз кўзи билан кўрар эди!

Муҳтарам ҳожи ва ҳожи бўлмаган, бироқ дуолари ижобат бўлишини хоҳлаган биродарлар, дуолар қабули учун амал қилиш керак. Аллоҳ таоло мағфират ато этиши учун амал қилиш керак! Бу ҳақда Аллоҳ таоло:

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ﴾

«Албатта, Мен гуноҳларни (бутунлай) кечиргувчиман!»− деди (Тоҳа: 82). Бироқ мағфират қилиши учун тўртта шартни эслатди:

﴿ لِمَنْ تَابَ ﴾

«Албатта, Мен тавба қилган кимсанинг»;

﴿ وَآمَنَ ﴾

«ва иймон келтирганнинг»;

Яъни, бировдан ёки доктордан қўрқиб эмас, Аллоҳдан қўрқиб тавба қилган кишининг гуноҳини кечиради. Баъзида пиянисталикдан Аллоҳни улуғлаб воз кечмаган, ҳаёти давомида насиҳат қилинсада қабул қилмаган ва (доктор тарафидан) сизнинг жигарингиз ёки буйракларингизда яллиғланиш бор, дейилганидагина воз кечган одамни ҳам учратамиз. Оят бу одамни назарда тутмаяпти. Чунки, тавба, Аллоҳни қасд қилган одамларгагина насиб этади. Аллоҳ таоло яна:

﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾

«ва солиҳ амал қилиб, ҳидоят топганнинг», деди (Тоҳа: 82).

Яъни, ҳидоят – Тўғри йўлда устивор турган, тоату ибодатдан айрилмаган киши. Бинобарин, Аллоҳ таоло шундай ҳам деган:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾

«”Роббимиз – Аллоҳдир” деган ва устивор турган кимсалар…» (Фуссилат: 30).

Ҳажи ва солиҳ амалининг мақбул бўлишини умид қилган одам, ҳаж ва солиҳ амални қилишдан аввалги ҳолатидан ҳозирги ҳолати яхши, мабрур ҳажнинг мукофоти эса жаннат эканини ҳис этиши лозим. (Уламолар): Ҳажи қабул бўлган одам, ҳаждан кейинги ҳолати ҳаж қилишдан аввалги ҳолатидан яхшироқ бўлган одамдир,− дедилар. Яъни, ҳаждан сўнгра сиздаги барча нарса (ижобийлик сари) ўзгарган бўлиши керак.

Сизнинг намоз ўқишингиз ўзгариши керак. Биз масжидингиз жамоатидан: Фалончи ҳажга бориб келагинидан кейин ўзгардими?,− деб сўрасак, улар: Ҳа,− дейишса, биз: Қандай қилиб?,− деб сўрасак, улар: Аллоҳ номига онт ичиб айтамизки, бу одам ҳаждан илгари бомдод намозига келмас эди. Ҳажга бориб келганидан кейин жамоатдан айрилмай қолди!,− десалар биз: Ундай бўлса сизнинг ҳажингиз мабрур бўлибди. Чунки сиз, ҳаждан кейин ўзгарибсиз!,− деймиз.

Ҳожининг дўстлари ва молу дунёлари ҳақида сўраймиз. Агар у тирикчилигида ҳалолни, ҳалол дўстни, ҳаром бўлмаган муомаларни излаётган бўлса, бундай одам ҳажининг мабрурлигидан умид қилинса бўлади.

Аммо ҳожининг рафиқаси, фарзандлари ва масжидининг жамоатидан: Фалончи ҳаж қилганидан сўнг ўзгардими?,− деб сўрасангиз улар: Ҳа, ўзгарди,− десалар ва: Қандай ўзгаришлар бор?,− деб сўрасангиз: Бироз қорайибди. Тумов бўлиб қайтди. Бунга майли, аммо, намоз ўқишида ўзгариш йўқ! Унинг ахлоқи, олди−бердилари тузалмади! Томоша қилаётган телеканаллари ўзгармади! Унда ҳеч қандай ўзгариш бўлмади!− дейишса, биродар, сизнинг Арафотда туришингиз, Муздалифада тунашингиз, тошларни отаётган маҳал шайтонга душманликни эълон қилишдан нима фойда бор эди?! Ахир, сиз у ерда тошлар билан бирга гуноҳларингизни, шайтонга эргашиш, ҳар куни унга итоат этишни ҳам бирга отган эдингиз−ку!  Сизнинг у отишларингиздан нима фойда чиқди?! Улар аъзоларимиз билангина қилиб, қалбимизда таъсири қолмаган ҳаракатлардангина иборатмиди?!

﴿ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ﴾

«Аллоҳга қурбонликларнинг гўштлари ва қонлари етиб бормайди» (Ҳаж: 37)(− деймиз).

Аллоҳ субҳонаҳу ва таолодан бизлардан амалларимизни қабул айлашини, қабул айлашини ва яна қабул айлашини, келгусида ўтказган кунларимиздан яна ҳам яхшироқ кунларни насиб этишини, карами ва фазлини ҳар биримизга ёппасига ёғдиришини тилайман.

Бу гапларни айтиб ўзим ва сизлар учун буюк ва азийм Аллоҳга истиғфор айтаман. Сизлар Аллоҳга тавба қилинглар ва Ундан мағфират тиланглар! Аллоҳ – кечиргувчи ва раҳмли Зотдир.

 

Иккинчи хутба

Аллоҳга эҳсонлари учун ҳамдлар, муваффақияти ва лутфи учун шукроналар бўлсин! Мен «Аллоҳни эъзозлаб, шериксиз ва танҳо Аллоҳдан бошқа илоҳ йўқ, Муҳаммад ибн Абдуллоҳ эса Унинг розилиги учун чорлаган бандаси ва элчиси» эканига гувоҳлик бераман. Аллоҳ таоло пайғамбаримизга, унинг оиласи, сафдошлари, дўстлари ҳамда Қиёмат кунигача унинг йўлига эргашган, изидан айрилмаган ва суннатига боамал бўлган барчага салавоту саломларини ёғдирсин!

Аллоҳим, биз Сендан яхшиликларни қилиш, гуноҳлардан воз кечиш, бечора одамларни севишни сўраймиз. Агар бандаларингга бирон фитнани хоҳласанг бизларни расво қилмай ва фитналарга мубтало қилмай жонимизни ол!

Аллоҳим, биз Сендан бахтиёрлар ҳаётини, шаҳидлар ўлимини, тақводорлар билан қайта тирилиш, (жаннатда эса) пайғамбарлар билан суҳбатдош бўлишни тилаймиз!

 

Таржима тарихи: 20. 12. 1436 – 03. 10. 2015

Мозор устига сув қўйиш

Cавол: Мозор устига сув қўйишнинг маййитга фойдаси борми?

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

(Мозор устига сув қўйишнинг) маййитга фойдаси йўқ. Бирон кимса фойда бериши нийятида сув қуйса, бу унинг эътиқоди соғлом эмаслигига далилдир. Фақат, маййитни дафн қилингач шамол келиб тупроқларни учирмаслиги учун, қабр устига сув сепилади, холос. Дафндан сўнгра сув сепишнинг мақсади, шудир. Бу билан маййитга бирон ианфаат йўқ. Сув ҳам унинг жасадига етиб бормайди, унинг жасади ҳам сувга муҳтож эмас.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Қабр ичида азон айтиш

Cуҳандон: Бу мактуб Даммом шаҳрида истиқомат қилаётган Муҳсин ибн Муҳсин Аҳмаддан келибди. У ёзмоқда: Биз томонларда биров ўлса, қабри қазилиб лаҳадга қўйилгач, одамлардан бири қабр ичида азон айтади. Маййит рўпарасида азон айтиш жоизми? Қабрда нималар қилиниши керак? Аллоҳ сизни яхши мукофотлар билан муносиб тақдирласин, бизга тушунтириб берсангиз.

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Маййитни қабрга киритиш асносида азон айтишнинг далили йўқдир.

Маййитни қабрига киритиб, ўнг тарафи билан қиблага қаратиб қўйилгач, лаҳадни ёпилади. Унинг устидан тупроқ тортилиб дафн тугагач, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан нақл қилинганидек, (ўша) ерда турилади ва маййит учун устиворлик ва гуноҳларининг мағфирати тиланади: «Биродарингиз учун мағфират ва устиворлик тилангиз! Чунки у, ҳозир сўроққа тутилади» (Абу Довуд 3221).

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Мозор устига устун қўйиш

Cавол: Мусулмонларнинг мозорлар устига, зиёратда қийналмаслик учун, ёғочдан қилинган узун устунлар ёки жомадон қопқоқлари ёхуд рангли картон қоғозлар қўйишганига кўзимиз тушади. Бундай қилишнинг ҳукми нима?

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Мазкур иш, усти кўтарилган ва очиқ кўриниб турган қабр ҳукмига кириб, бундай қилиш жоиз эмас. Жоиз бўлгани эса, фақатгина аломат−белги кўриниб турадиган даражага чекланишдир.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Мозор устига белги қўйиш

Cавол: Зиёратчи топиши осон бўлиши учун мозор бошига белги қўйишнинг ҳукми нима?

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Зиёратчи осон топиб олиши учун мозор бошига бирон белги қўйишнинг зарари йўқ. Бироқ шарти бор: бу белги қабрга шуҳрат келтирмаслиги, атрофидаги қабрлардан баланд бўлмаслиги, ҳатто, одам, бу қабрни машҳур қилмай топиб оладиган даражада, танийдиган бўлиши етарли бўлиши керак.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Мозор устига мақбара қуриш

Cуҳандон: Аллоҳ сизга баракаларини ёғдирсин! Ливиянинг Триполи шаҳридан тингловчимиз сўрамоқда: Мақбаралар қуриш, уларга ёзувлар ёзиш ва маййитга Қуръон, хусусан, Ёсин сурасини ўқишнинг ҳукми нима? Аллоҳ бошингиздан савоблар ёғдирсин, (тушунтириб берсангиз).

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Қабрлар устига мақбаралар қуриш, ҳаромдир. Чунки, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам мақбаралар қуришни таъқиқлаганлар. Буларнинг энг ёмони мозорлар устига масжид қуришдир. Зеро Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Аллоҳнинг лаънати яҳудий ва насронийларга бўлсин! Улар пайғамбарларининг мозорларини саждагоҳ қилиб олдилар»− деганлар. Шунинг учун қабрларни масжид ичларида қазиб бўлмайди.

Агар қабр масжид ичида қазилган бўлса, уни бузиб ташлаш фарздир. Агар масжид қурилганидан сўнгра унинг устига қабр қилинган бўлса, бундай масжидда ўқилган намоз дуруст бўлмайди. Агар масжид мозордан илгари қурилган бўлса, унинг ичида қабр қазиш ҳаромдир. Яъни, қурилган масжид ичига маййитни кўмиш ҳаромдир. Агар кўмилган бўлса қабрни очиб, маййитни чиқариб, мусулмонлар қабристонига дайн этиш керак.

Қабрларга ёзилган ёзувлар ширк амалига тарғибот бўлса, масалан: “Бу ерда Аллоҳннинг авлиёси ётибди. Эй музтар инсон, ундан эҳтиёжингни сўра!” каби жумлалар бўлса, у ёзувнинг ҳаром эканида ҳеч шубҳа йўқдир.

Агар ёзув оддий бўлса унга қараймиз, агар унда фахрланиш ва ифтихор маънолари мужассам бўлса, бу ҳам ҳаромдир. Чунки, «Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қабрлар устига ёзишни таъқиқладилар».

Агар ёзув қабрда ётган маййитни танитиш учун: “Бу – Фалончининг ўғли Фалончи” каби бўлса, умид қиламанки, бирон зарари йўқдир. Қабрлар устига ҳаром қилинган маъноларни ўз ичига олган ёзувларнигина ёзиш таъқиқланган.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Қабр устига бетон қуйиш

Cуҳандон: Дастуримизнинг яманлик тингловчиси Собит сўрамоқда: Фазилатли шайх, биз томонларда баъзи одамлар ораларидан биров вафот этса, унга тупроқ тортилгач, қабр устига бетон қуядилар ва унга маййитнинг исми, ёши ва ўлган кунини ёзиб қўядилар. Аллоҳ таоло бошингиздан савоблар ёғдирсин, тушунтириб берсангиз: Бундай қилиш жоизми ёки йўқми?

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Саволга жавоб беришдан илгари, бир муқаддима қилишимиз керак. Қабристон тирикларнинг эмас, ўликларнинг макони. Шундай экан у ерга иморатлар ва ҳашаматли нарсаларни қуриш, бетон қуйиб, унга марсия ва тарихларни ёзиш ярашмайди. У ер ўликларнинг макони бўлгани боис, қандай бўлса ўшандай қодирилиши ва ёнидан ўтган−кетганлар ибрат олиши лозим. «Саҳиҳ» ҳадислар девонида Бурайда разияллоҳу анҳу ривоят қилган ҳадисда Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам: «Мен сизларга қабрлар зиёратини таъқиқлаган эдим. Энди, уларни зиёрат қилаверинглар! Чунки, қабрлар сизларга охиратни эслатади»− деганлар.

Агар одамларга қабрларни безаш, улар устига мақбаралар қуриш ва ёзувлар ёзиш дарвозасини очиб берсак, қабрлар “кимўзар” мусобақасининг майдонига айланиб, тирикларнинг ибрат олишидан мосуво бўлади. Шунинг учун ҳам, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қабрлар устини гипслаш ва уларга бинолар қуриш, ёзувлар ёзиш ва устларига ўтиришни таъқиқладилар. Бу билан қабрлар ҳақида меъёрдан ошган бинокорлик, ёзув ва бошқа – қабрлар ва қабрларда ётган маййитларни ҳурматсиз қиладиган ишларни таъқиқладилар.

Шуни ҳам унутмаслигимиз керак−ки, маййитлар қилган амаллари билан гаровга олингандирлар. Ҳадисда келганидек, уларнинг ҳар бири тарозиси ёки ҳасанотлар ёзилган китобида битта бўлсада яхшилиги бўлишини умид қилади: «Бирон одам ўлса пушаймон бўлади: Яхшиликлар қилган бўлса яхшиликларни кўп қилмаганига, ёмонликларни қилган бўлса, ёмонликлардан тийилмаганига пушаймон бўлади» (Термизий 2403).

Мозорларда ётганлар ўзларига на фойда ва на зиён келтира оладилар. Бинобарин, улар солиҳ ва Аллоҳнинг яқин дўстларидан бири бўлсалар ҳам, бошқаларга фойда ёки зиён келтиришлари маҳолдир. Ҳатто улар, Аллоҳга мағфират ва жаҳаннамдан қутқарилишлари учун қилинадиган дуоларга муҳтождирлар.

Шу муқаддимага биноан, савол берган одамга қабрлар устига бетон тўкиб, унга маййитнинг ёши, туғилган ва ўлган кунларини ёзиб қўйишнинг ҳукми равшан бўлган бўлса керак. Балки, унга маййит ҳаётида қилган ишлари ва бошқа нарсалар ҳам ёзилар. Буларнинг барчаси, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ё талаффузи ёки маъноси билан таъқиқлаган нарсалар жумласига киради. Шунинг учун, мен, бу минбардан бизни тинглаётган ёки ушбу сўзларим етказилган жойдаги мусулмон биродарларимизга шу насиҳатни қилмоқчиман:

Қабрда ётган маййитлар ҳақида Аллоҳдан қўрқингиз ва мозорлар Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам, Унинг рошид халифалари ва рози бўлинган саҳобалари замонидагидек қолсин! Мозорларни кимўзарга безаш, устига бетон қуйиш ёки бошқа қабрлар ичидан ажралиб  турадиган даражада катта тошларни тиклаш каби ишларда рақобатлашмангиз! Чунки, буларнинг ҳаммаси Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам кўрсатган йўлга зиддир! Алий ибн Абу Толиб разияллоҳу анҳу Абу Ҳаййож Асадийга: Мен сизни мени Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам юборган иш учун юборайми?! «Биронта расмни қўймай ўчирасиз, биронта баланд қабрни қўймай (ер билан) текис қиласиз!»− деди.

Ҳеч шубҳа йўқки, Умматнинг охири боши тузалган нарсалар билан тузалади. У эса Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ва рошид халифаларининг ҳидоят йўлларидан айрилмасликдир.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Эски қабрга дафн қилиш

Cуҳандон: Ушбу мактубни Рубуъус−Сарв қишлоғидан Муҳаммад Абдуллоҳ Шеҳрий юборибди. У, мактубида шундай демоқда: Биз тарафларда қабристонлар майдони кичикдир. Айтингчи, эски қабрларга қирқ йил ёки ундан ҳам кўпроқ замон ўтганидан сўнгра бошқа маййитларни дафн қилса бўладими ёки йўқми? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Маййитнинг мозорида чириб кетадиган муддати учун қирқ ёки юз йил ёхуд улардан кўра кўпроқ ёки озроқ чекланиш йўқдир. Бу, маййит қўйилган ерга боғлиқ нарсадир. Баъзи ерлар (ҳаво) иссиқ бўлгани туфайли, маййитнинг мускул ва суякларини қисқа вақт ичида чиритади. Баъзи ерлар эса (ҳаво) совуқ бўлганидан, маййитнинг мускул ва суяклари чиримай, узоқ сақланиб қолади. Баъзи инсонларларга (Аллоҳ таоло тарафидан) ҳурмат кўрсатилади ва уларнинг таналарини Ер “ея” олмайди. Улар – пайғамбарлардир, уларга Аллоҳнинг салавоту саломлари ёғилсин! Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам бу ҳақида: «Аллоҳ Ерга пайғамбарлар жасадини ейишни ҳаром қилди»− деганлар (Ибн Можа 1637). Улардан бошқа – шаҳидлар ва бошқа одамларга бундай ҳурмат кўрсатилиши, аниқ эмас. Аммо бундай ҳурмат баъзи одамларга кўрсатилиши ҳам мумкин.

Хуллас, бирон жой топилмагани боис эски қабрларга дафн қилишга мажбур бўлсангиз, қабрни очилганида ичида маййит қолдиқлари бўлса, уни қазилган бошқа ерга кўмиб, янги маййитнинг ўзини ўша қабрга дафн қилинса, зарари йўқ.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Маййит ёнига бошқаларни кўмиш

Cуҳандон: Аллоҳ бошингиздан ҳасанотлар ёғдирсин! Мадинаи Мунавварлик Саъд Жуҳаний сўрамоқда: Уч ойлик қизим вафот этди ва қабристонга борсам бошқа бир аёлнинг жанозасини ҳам олиб келишган экан. Унинг жанозасига келганлар: Қизингизни шу аёл билан бирга битта қабрга дафн қилаверинг, дедилар ва мен, улар айтганидек дафн қилавердим. Қилган ишим жоизми?

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Бир иш ҳақида қилиб бўлгандан сўнгра сўралмайди. Аллоҳ таолодан уларнинг барчасини аҳли суннат, аҳли солиҳ инсонлар қаторида қайта тирилтиришини тилайман.

Ўликлар сони кўпайиб, гўрковлар сони оз бўлган заруратлардан бошқа пайтларда, ҳар бир кишини алоҳида қабрга қўйиш лозим. Бундай пайтларда икки ёки уч ёхуд ундан ҳам кўпроқ маййитларни бир қабрга қўйишнинг зарари йўқ. Бинобарин, Уҳуд шаҳидларига шундай қилинган эди. Бундай пайтда, ораларида Қуръонни кўп билган одамни қибла тарафга қўйилади.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Масжидларга чиқа оладиган чол ва ҳаж

Суҳандон: Аллоҳ бошингиздан баракалар ёғдирсин! Саудия Арабистони Қироллигида истиқомат қилаётган суданлик тингловчи Иброҳим  сўрамоқда: Отам Суданда яшайди ва масжид ва яқинимиздаги уйларга бориб−келишга ярайди. Бироқ, анчагина кексайиб қолгани ҳамда узоқ йиллар давом этган касаллиги боис, иш қилишга ярамайди. У, ҳаж қилиш учун келса тавоф ва саъйларни ўзи қила олади. Фазилатли шайх, отамнинг пули йўқ, мен эса бу ердан унга етарли маблағни жўната олмайман. Чунки, унинг ҳаж қилиши учун ўн саккиз минг Судан жунайҳига яқин пул керак. Менга фатво берсангиз: Унинг номидан ҳаж қилсам бўладими? Аллоҳ устингиздан савоблар ёғдирсин!

Аллома Муҳаммад ибн Солиҳ Усаймийн жавоб беради:

Агар отангиз сиз тавсифлаган ҳолатда бўлса, яъни, пули бўлмаса, унинг ҳаж қилиши фарз эмас. Гарчи ҳаж қилмай оламдан ўтса ҳам, Аллоҳга гуноҳкор бўлмай оламдан ўтган бўлади. Унинг диёнатида айбланадиган бирон қусур ҳам йўқ. Чунки, Аллоҳ таоло ҳажнинг фарз бўлишига қодир бўлишни шарт қилган ва:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

«Йўлга қодир бўлган одамлар зиммасида Аллоҳ учун ҳаж қилиш мажбурияти бордир» (Оли Имрон: 97)− деган. Кимнинг пули бўлмаса, у, ҳаж қила олмайди. Ҳаж қила олмаса, ҳаж қилиш унга фарз бўлмайди.

Шунинг учун, сиз отангиздан хотиржам бўлинг ва у тўғрисида безовта бўлманг. Чунки, ҳаж қилиш унга фарз эмасдир.

 Манбаъ: «Йўлдаги ёғду» радио дастури фатволари.

Қуръон ва суннат соясидаги ҳаёт сари!